Американо-английската академия е единствено по рода си училище, което няма еквивалент в България. При нас се обучават деца от над 37 различни националности и съответно с това, училището предлага две програми – интернационална и билингвална, всяка със своите специфики.