Дайс Софтуер е българска софтуерна компания със специализация в решения за електронни канали (Digital Channels) за банки и финансови институции – Интернет и мобилно банкиране, онлайн разплащания, многоканална интеграция. Дайс Софтуер е лидер на пазара за онлайн бизнес за финансови институции. 4 от най-големите 7 банки използват софтуерната платформа за онлайн банкови и финансови услуги на компанията.