През 2024 г. подкрепяме:

Народно читалище “Тротоара 2020 има за цел да създаде среда и общност за ученици, доброволци, всички, които имат нужда да се развиват, да откриват себе си и да го правят заедно.

Използвайки творчество, доброволчество, музика, изкуства, сдружаване на различни групи от хора и включването им в общи дейности, успява вече 8 години да вдъхновява, да помага, да насочва и да предава нови знания и умения.

Основна таргет група на читалището са тийнейджъри, като стремежът е да бъдат максимално включени в дейностите му от А до Я. Младежите решават какво искат да правят, те го организират, те го провеждат, а екипът само им помага.

Читалището разполага с добра техническа база – с напълно оборудвано звукозаписно студио, репетиционна, компютърна зала, библиотека и работилница за рециклиране.Всички услуги и дейности в Тротоара 2020 са безплатни за ученици, студенти и млади хора.

Досега читалището се помещава на адрес ул. Братя Миладинови, номер 26, София, сградата е частна собственост и ще бъде съборена.

От началото на тази година район Триадица предостави за безвъзмездно ползване за нуждите на читалището сграда, която се намира на адрес ул. Луи Айер 34, гр. София. Условие за предоставянето ѝ е то да извърши ремонтните дейности по нея самостоятелно.

За съжаление, състоянието ѝ е плачевно. Сградата е стара, стените са от сандвич панели, тънки и слабо предпазващи от студ и топлина. Има и дупки в стените, счупени и незатварящи се прозорци и други проблеми. Благодарение на дарения от фирми, вече е започнат ремонтът на течащия покрив. 

След като бъде ремонтирана сградате, в нея се предвижда провеждането на безплатни уроци по танци за пенсионери, развитие на библиотечното и литературно дело, продължаване на всички дейности, извършвани от читалището до момента, както и развитие на локалната общност чрез включване в дейности, доброволчество и други.

За организатора:

Идеята за Тротоара се ражда на … тротоара. Мястото на срещата за младите души. Официалната регистрация на Фондация Тротоара е в края на Март 2014 година. Основателят ѝ е Деян Янков – музикален фен и китарист, пълен с енергия, творчество и вдъхновение, което през 2020 година му донесе призива “Будител на годината”.

“Младите хора не са бъдещето – те са настоящето. Те са каузата, за която си заслужава и трябва да се борим. “

Вече 5 години Тротоара успешно развива младежкия център TRAP Trotoara Room for Angry People

Главната целева група са деца с проблеми в ученето, комуникацията и поведението, които се изразяват в ниско самочувствие и самооценка, липса на мотивация за успех, неспособност за поставяне на цели, липсата на знания и умения за постигането им и за представянето им пред света, асоциално поведение или самоизолация. Много често тези проблеми са свързани с липса на връзки за доверие и подходяща творческа среда. Проектът е насочен към младежи в гимназиална възраст, както и техните учители и родители.

 

В продължение на всички проекти и инициативи, и като част от развитието на “Тротоарското” общество през 2020 г., децата и младите хора, посещаващи TRAP, взеха решение да учредят читалище – Народно читалище Тротоара 2020.

Целта на читалището е да задоволява потребностите на гражданите, свързани със:

  • Възпитаване и утвърждаване на националното самосъзнание.
  • Запазване на обичаите и традициите на българския народ.
  • Осигуряване на достъп до информация.
  • Развитие и обогатяване на културния живот, социалната и образователна дейност на населението.
  • Развитие на творческите заложби на подрастващото поколение и приобщаването им към ценностите и постиженията на науката, изкуството и културата.

Всяка година читалището организира различен брой концерти, фестивали и събития, като най-голямото се нарича TRAP fest и се провежда между 5 и 7 пъти на лятната сцена в Борисовата градина. 

Читалището е организатор и на доброволчески клуб Freedom Droids за ученици.

ФОНДАЦИЯ „ЗА НАШИТЕ ДЕЦА“
Фондация „За Нашите Деца“ вече 32 години подкрепя най-уязвимите деца и техните семейства, насърчавайки развитието им от самото раждане в сигурна семейна среда. От създаването си фондацията е подкрепила над 26 000 деца, родители и професионалисти, работещи с деца.
Екипът на фондацията се състои от специалисти в ранното детско развитие, ранна детска интервенция, психолози, социални работници, кинезитерапевти, логопеди, рехабилитатори, специални педагози и хора, отдадени на мисията да създават среда, в която всяко дете в ранна възраст да развива своя
потенциал, заедно със семействата и общността. Работата на фондацията се осъществява чрез два
Комплекса за ранно детско развитие – в София, в Пловдив.
Кауза:
ПРИEМНАТА ГРИЖА – ВРЕМЕННА ГРИЖА, КОЯТО ПРОМЕНЯ ДЕТСКИ СЪДБИ
Необходимост
Близо 400 000 деца в България живеят в бедност и социално изключване.
Всяка година около 1000 от тях се изоставят от родителите си.
Над 4000 деца се отглеждат от близки и роднини
Най-добрата среда за отглеждане и израстване на едно дете е семейството. Фондация „За Нашите Деца“ развива алтернативни социални услуги като приемната грижа, които да гарантират, че всяко дете, разделено от семейството си, ще получи нужната грижа и любов.
Кои са децата, които имат нужда от приемни родители?
Децата, останали без родителска грижа, се нуждаят от приемни родители. Когато има риск за отглеждането на дете в родното семейство, е по-добре то да отиде в приемно. Това са:
 деца, изведени по спешност от семействата си;
 деца, настанени в резидентна грижа;
 тинейджъри, които няма как да бъдат осиновени или върнати при родното семейство;
 новородени, чиито майки не могат да се грижат за тях.
Решението ни
Центърът по приемна грижа на фондация „За Нашите Деца“ е създаден през 2011 г., с подкрепата на световния лидер в областта – Core Assets, и е специализиран за деца от 0 до 7 години. Центърът прилага стандартите за „Най-добра практика в приемната грижа“ и има ключова роля в процеса на деинституционализацията на децата в София и областта, заменяйки постепенно институционалната грижа с приемна. Приемната грижа е най-добрата алтернатива за отглеждане и възпитание на деца, които не могат да бъдат със собствените си семейства.
Работата на Центъра по приемна грижа на фондация „За Нашите Деца“
Фокусът в работата на приемния родител е детето – неговото емоционално и физическо здраве.
Приемният родител приема детето с неговата индивидуалност и с пренесените травми. Той помага на детето да се възстанови, да се адаптира към новата среда, да се развива и социализира. За всичко това е нужна персонална грижа, любов и разбиране и подкрепяща среда. Приемната грижа е временна – до осиновяването или връщането на детето в биологичното семейство.
Тя може да продължи с месеци или с години. Екипът на Центъра по приемна грижа, подпомаган при необходимост от експертите от другите ни услуги, е до приемните родители и настанените при тях деца на всеки етап от грижата, подкрепя ги и гарантира добрата грижа за децата. Нуждите на децата са
специфични, а грижата за тях е емоционално-изчерпваща за приемните родители, тъй като те лекуват травмите от нелекия им живот преди това. Освен иновативна програма за кандидатите за приемни семейства, центърът предлага разнообразна програма за обучения на вече действащите приемни
семейства, за да осигури качествената грижа за децата. Всеки месец се провеждат групи за подкрепа на приемните родители, където те споделят предизвикателства и получават насоки и насърчение.
Центърът организира и социализиращи дейности за приемните деца и семейства, които разширяват кръгозора им и подпомагат развитието на социалните им умения.
Резултатите ни за 2023
За 2023 в нашите приемни семейства 26 деца получиха възможност да растат и да се развиват в любяща, сигурна семейна среда. 8 от настаняванията бяха планирани, а 18 – спешни. През годината 11 деца напуснаха приемните семейства, с който фондацията работи: 8 от тях бяха осиновени, а 3 отново заживяха при биологичните си родители. Започнахме 2024 започва с 16 приемни семейства – хора, които влагат своята енергия и време, за да променят детски съдби.
Как ще помогнете?
Дарение от 7 500 лева ще подпомогне работата на Центъра по приемна грижа, подкрепяйки 14 приемни семейства, при които са настанени 18 приемни деца на възраст от 0 до 7 години за период до 6 месеца, в следните направления:
– Пряка материална и финансова подкрепа към приемните семейства за покриване на разходи за настанените при тях деца: храна, медицински изследвания, медикаменти, комплекти за новородено, назначени терапии, специализирани прегледи и консултации, приспособления и аксесоари за деца с увреждания, образователни и учебни материали, други разходи на семейството, пряко свързани с отглеждането на детето.
– Допълваща подкрепа: средства за експерти и съпътстващи специалисти за подкрепа на приемните деца и семейства; социализиращи дейности, курсове, спортни дейности, арт и кулинарни работилници, детски празници, екскурзии, административни разходи.
Заедно можем да върнем светлината в очите на деца, останали без подкрепата на родители и близки, като им осигурим уюта, топлината и грижата на приемното семейство.

За контакт:
Светлана Тодорова, E-mail: s.todorova@detebg.org, Телефон: 0882428323
www.detebg.org

Title partner

Main partners

Event partners

Marketing partner

https://netpeak.net

Charity partners