През 2024 г. подкрепяме:

Народно читалище “Тротоара 2020 има за цел да създаде среда и общност за ученици, доброволци, всички, които имат нужда да се развиват, да откриват себе си и да го правят заедно.

Използвайки творчество, доброволчество, музика, изкуства, сдружаване на различни групи от хора и включването им в общи дейности, успява вече 8 години да вдъхновява, да помага, да насочва и да предава нови знания и умения.

Основна таргет група на читалището са тийнейджъри, като стремежът е да бъдат максимално включени в дейностите му от А до Я. Младежите решават какво искат да правят, те го организират, те го провеждат, а екипът само им помага.

Читалището разполага с добра техническа база – с напълно оборудвано звукозаписно студио, репетиционна, компютърна зала, библиотека и работилница за рециклиране.Всички услуги и дейности в Тротоара 2020 са безплатни за ученици, студенти и млади хора.

Досега читалището се помещава на адрес ул. Братя Миладинови, номер 26, София, сградата е частна собственост и ще бъде съборена.

От началото на тази година район Триадица предостави за безвъзмездно ползване за нуждите на читалището сграда, която се намира на адрес ул. Луи Айер 34, гр. София. Условие за предоставянето ѝ е то да извърши ремонтните дейности по нея самостоятелно.

За съжаление, състоянието ѝ е плачевно. Сградата е стара, стените са от сандвич панели, тънки и слабо предпазващи от студ и топлина. Има и дупки в стените, счупени и незатварящи се прозорци и други проблеми. Благодарение на дарения от фирми, вече е започнат ремонтът на течащия покрив. 

След като бъде ремонтирана сградате, в нея се предвижда провеждането на безплатни уроци по танци за пенсионери, развитие на библиотечното и литературно дело, продължаване на всички дейности, извършвани от читалището до момента, както и развитие на локалната общност чрез включване в дейности, доброволчество и други.

За организатора:

Идеята за Тротоара се ражда на … тротоара. Мястото на срещата за младите души. Официалната регистрация на Фондация Тротоара е в края на Март 2014 година. Основателят ѝ е Деян Янков – музикален фен и китарист, пълен с енергия, творчество и вдъхновение, което през 2020 година му донесе призива “Будител на годината”.

“Младите хора не са бъдещето – те са настоящето. Те са каузата, за която си заслужава и трябва да се борим. “

Вече 5 години Тротоара успешно развива младежкия център TRAP Trotoara Room for Angry People

Главната целева група са деца с проблеми в ученето, комуникацията и поведението, които се изразяват в ниско самочувствие и самооценка, липса на мотивация за успех, неспособност за поставяне на цели, липсата на знания и умения за постигането им и за представянето им пред света, асоциално поведение или самоизолация. Много често тези проблеми са свързани с липса на връзки за доверие и подходяща творческа среда. Проектът е насочен към младежи в гимназиална възраст, както и техните учители и родители.

 

В продължение на всички проекти и инициативи, и като част от развитието на “Тротоарското” общество през 2020 г., децата и младите хора, посещаващи TRAP, взеха решение да учредят читалище – Народно читалище Тротоара 2020.

Целта на читалището е да задоволява потребностите на гражданите, свързани със:

  • Възпитаване и утвърждаване на националното самосъзнание.
  • Запазване на обичаите и традициите на българския народ.
  • Осигуряване на достъп до информация.
  • Развитие и обогатяване на културния живот, социалната и образователна дейност на населението.
  • Развитие на творческите заложби на подрастващото поколение и приобщаването им към ценностите и постиженията на науката, изкуството и културата.

Всяка година читалището организира различен брой концерти, фестивали и събития, като най-голямото се нарича TRAP fest и се провежда между 5 и 7 пъти на лятната сцена в Борисовата градина. 

Читалището е организатор и на доброволчески клуб Freedom Droids за ученици.

Title partner

Main partners

Event partners

Marketing partner

https://netpeak.net

Charity partners