Киези България е част от Chiesi Group – международна фармацевтична компания, фокусирана върху разработване, изследване и внедряване на иновативни фармацевтични решения целящи подобряване качеството на живот на пациентите в областта на респираторните заболявания, неонатологията, трансплантологията и редките болести