Нетера е независим телеком оператор. Осигурява на бизнеса международна свързаност, услуги за управление на мрежи и сигурност вече 25 години. Компанията има точки на присъствие в над 20 държави. Доставя бърз и сигурен интернет, притежава 4 дейта центъра и предлага IT услуги, сървъри под наем, гъвкава клауд платформа, DDoS защита с проактивна експертна поддръжка 24/7. Дистрибутор е на глобалната платформа за обмен на данни NetIX. Предлага платформа за GPS проследяване и отчитане на тол такси.