Водещ национален доставчик, който предлага на своите клиенти широка гама от висококачествени телекомуникационни услуги.