Нов български университет

Нов български университет е учреден на 18 септември 1991 година с решение на Великото народно събрание. То е първото висше училище в България, в което се въвеждат кредитната система, обучението по образователните степени специалист, бакалавър и магистър, дистанционното и продължаващото обучение. Образователната философия на Нов български университет е основана на либералната идея за образование, свързващо придобиването на знания и професионалното специализиране с общото духовно развитие.