https://netpeak.net


Комбинирайки дългогодишен опит и специализирани умения в над 40 индустрии, ние предлагаме технологични, оперативни, стратегически, консултантски и бизнес дизайн услуги. Нашите над 721 000 служители в 120+ страни стоят зад обещанието да развиват технологиите и човешката изобретателност всеки ден.