Адалво е глобална фармацевтична компания с цел да променим живота на хората, като пуснем висококачествени генерични фармацевтични продукти и биоподобни лекарства на пазара с нашите търговски партньори по целия свят.