Axway e компания, специализирана в разработването и предоставянето на софтуерни решения в сферата на сигурността и управление обмена на данни.