БОРИКА АД е в основата на технологичната инфраструктура на платежната индустрия в България. Важно място в портфолиото на компанията заемат иновативните финтех услуги за крайни клиенти и партньори, като отдалечена електронна идентификация, електронен и облачен електронен подпис B-Trust, незабавни плащания Blink, мобилни плащания и решения за елетронна търговия.