Благотворителни каузи 2017

Mоже да видите фондациите и НПО-тата с които сме работили през 2016 и 2015.

През 2017 СК Бегач работи за 2 каузи на Business Run съвместно с 2 фондации

[mks_tabs nav=“horizontal“] [mks_tab_item title=“Фондация Сийдър“]

Фондация Сийдър – Помогни ми да се чувствам значим

Фондация “Сийдър” полага 24-часова индивидуална грижа за близо 70 деца и младежи, лишени от родителска грижа в 8 къщи от семеен тип в Кюстендил и Казанлък. Почти всички деца и младежи са с интелектуални и органични нарушения и са изведени от държавни домове, където в продължение на години са неглижирани. В резултат, те излизат от дома напълно зависими от грижа.

Нашата цел е да им дадем сигурност, но и да ги подкрепим да станат по – самостоятелни – всеки според възможностите си. Неизменна част от този процес е обезпечаването на ежедневна трудотерапия. Трудотерапията е терапевтичен подход, който помага на хората с увреждания да участват по-пълноценно в социални ситуации, посредством извършване на ежедневни занимания като готвене, грижа за дома, градинарство. Друга основна цел е интегриране на човека и улесняване на участието му в дейности, необходими и важни за него.

С помощта на нашите трудотерапевти, децата и младежите с увреждания развиват двигателни умения; придобиват знания за света около тях; овладяват битови и трудови навици за постигане на самостоятелност; изграждат умения за преодоляване на трудности и цялостно формиране на личността.

Трудовата терапия е ефективна също за поддържане на психичното здраве, намалява тревожността и подпомага вниманието и концентрацията.

Благодарение на ежедневната трудотерапия и в следствие на програмата за трудова подкрепа, вече 5 от нашите младежи с интелектуални затруднения работят в общността. Три от момичетата помагат като хигиенистки в ресторант и в Центъра за социална рехабилитация и интеграция. Друго момиче работи в ученически стол, а един младеж помага в обществената пералня в Кюстендил.

Средствата, набрани от събитието, ще бъдат инвестирани в продължаване на трудотерапията на децата и младежите в къщите от семеен тип в Кюстендил и Казанлък, като:

  • 2500 лева ще осигурят едногодишна трудотерапия за 5 деца и младежи;
  • 5000 лева ще осигурят едногодишна трудотерапия за 10 деца и младежи;
  • 7500 лева ще осигурят едногодишна трудотерапия за 15 деца и младежи.

Всекиму е нужно да се чувства полезен.

Да помогнем на нашите деца и младежи да се чувстват пълноценни и значими.
Повече информация за фондация “Сийдър” можете да намерите на сайта на фондацията и в профила й във Facebook.
[/mks_tab_item] [mks_tab_item title=“Фондация Воден път“]

Фондация „Воден път” подкрепя деца със специални нужди чрез кинезитерапия  водна рехабилитация и модифицирано плуване, за да могат те да порастнат като самостоятелни възрастни и да получат шанс за пълноценен живот.

Основната цел на фондацията е да помага  деца с детска церебрална парализа, детски паралич, родова травма на плексус брахиалис, зрителни и слухови нарушения, нарушения на опорно-двигателния апарат, болест на  Пертес, синдром на Даун, хемофилия и др.

Заниманията с децата протичат в специализиран басейн чрез най-съвременни и утвърдени методи на работа.Двигателната активност и работата в група допринасят за подобряване на живота на децата и техните семейства с цел пълна интеграция  в обществото.

Събраните средства от Postbank business run ще бъдат използвани за водна рехабилитация на деца с увреждания и за оборудване.

Желанието на нашият  екип е в този проект  да бъдат включени 15 деца със специални нужди,като  подпомогнем чрез вашата инициатива десет процедури(водна рехабилитация). За тази цел ще е необходима сумата от  3000 лв., както и 1500 лева за оборудване (уреди използвани за водна рехабилитация и адаптирано плуване.

Нека заедно подобрим и улесним живота на децата със специални потребност!

[/mks_tab_item] [/mks_tabs]

.