Кауза 2018

През 2018 СК Бегач работи за 3 каузи на Business Run съвместно с 3 фондации:

[mks_tabs nav=“horizontal“] [mks_tab_item title=“Фондация Сийдър“]

За проекта „Помогни ми да се чувствам значим“

В центъра на нашата грижа за деца и младежи с интелектуални затруднения стои индивидуалният подход и стремежът да открием личния потенциал на всяко дете/младеж и да насърчаваме развитието на силните му страни. Индивидуалната подкрепа, която предоставяме е свързана с обезпечаване на ежедневна трудотерапия. Трудотерапията е терапевтичен метод, състоящ се в изпълняване на ежедневни дейности от бита като готварство, градинарство, поддържане на дома, обучение в различни занаятчийски умения.

 

Трудотерапията е изключително важно средство за компенсиране на трудностите в развитието, повишаване нивото на самостоятелност и развитие на умения за учене и работа. С помощта на трудотерапия се стремим към преодоляване на функционалното увреждане, постигане на по-високо ниво на самостоятелност и улесняване на участието на децата и младежите в обществения живот. Трудотерапевтичните дейности спомагат за развитието на двигателни умения, груба и фина моторика, концентрация, внимание и самоконтрол, усвояване на основни понятия, формиране на естетически нагласи, пространствено-времева ориентация.

Трудотерапията е средство за придобиване на умения, които биха дали възможност за реализация на трудовия пазар и не на последно място шанс за хората с увреждания да бъдат полезни, да се чувстват оценени и удовлетворени от себе си.

Средствата, набрани от събитието, ще бъдат инвестирани в продължаване на трудотерапията на младежите в къщите от семеен тип в Кюстендил и Казанлък, като:

  • 2500 лева ще осигурят едногодишна трудотерапия за 5 младежи;
  • 5000 лева ще осигурят едногодишна трудотерапия за 10 младежи;
  • 7500 лева ще осигурят едногодишна трудотерапия за 15 младежи.

Повече информация за фондация “Сийдър” можете да намерите на сайта на фондацията и в профила й във Facebook.

.

[/mks_tab_item] [mks_tab_item title=“Фондация Воден път“]

Фондация „Воден път” подкрепя деца със специални нужди чрез кинезитерапия  водна рехабилитация и модифицирано плуване, за да могат те да порастнат като самостоятелни възрастни и да получат шанс за пълноценен живот.

Основната цел на фондацията е да помага  деца с детска церебрална парализа, детски паралич, родова травма на плексус брахиалис, зрителни и слухови нарушения, нарушения на опорно-двигателния апарат, болест на  Пертес, синдром на Даун, хемофилия и др.

Заниманията с децата протичат в специализиран басейн чрез най-съвременни и утвърдени методи на работа.Двигателната активност и работата в група допринасят за подобряване на живота на децата и техните семейства с цел пълна интеграция  в обществото.

Събраните средства от Postbank business run ще бъдат използвани за водна рехабилитация на деца с увреждания и за оборудване.

Желанието на нашият  екип е в този проект  да бъдат включени 15 деца със специални нужди,като  подпомогнем чрез вашата инициатива десет процедури(водна рехабилитация). За тази цел ще е необходима сумата от  3000 лв., както и 1500 лева за оборудване (уреди използвани за водна рехабилитация и адаптирано плуване.

Нека заедно подобрим и улесним живота на децата със специални потребност!

[/mks_tab_item] [mks_tab_item title=“За Нашите Деца“]

В подкрепа на децата в риск да останат със своите семейства

 

Всеки ден в България средно две деца се разделят със своите родители. През изминалата 2017 г. в България са изоставени 1001 деца, а малко под 3000 деца растат в институции в изолация и самота, лишени от майчина грижа и топлината на семейната среда. Раздялата от семейството и животът в институция имат изключително тежки последствия както на емоционално, така и на психологическо и физическо ниво за детето.

 

Фондация „За Нашите деца“ вече 26 години следва неотлъчно своята мисия да оказва подкрепа на нуждаещи се деца и техните семейства, които не могат да се справят сами с предизвикателствата в своя живот. Фондацията управлява 4 центъра за социални услуги в София и Пловдив, в които над 60 специалисти, подкрепят деца. За своето съществуване фондацията е била рамо до рамо с над 11 000 деца и семейства и е допринесла за трайна положителна промяна в техния живот.

 

През първите три месеца на 2018 година фондация „За Нашите Деца“ подкрепи над 600 деца и семейства.

Работим с 6 от най-големите родилни отделения в София и Пловдив, от чиито екипи получаваме сигнали за риск от изоставяне на бебе, за раждане на дете с увреждания или за родители с нисък родителски капацитет. Наш специалист се отзовава до 4 часа от подаването на сигнала от болницата. Експерти и родители заедно обсъждат ситуацията и отново заедно търсят решение, за да се предотврати разделянето на новороденото от биологичните родители и да се осигури качествена грижа за детето.

Специалистите ни работят и с кандидат-осиновителни, осиновителни семейства и родители, които очакват своето първо дете. Екип от социални работници, рехабилитатори,  специалисти по ранно детско развитие осигуряват подкрепа на деца с трудности в развитието или увреждания и на техните семейства, за да може всяко дете да развие своя потенциал и способности. Подкрепата продължава между 6 месеца и една година – докато бъдем убедени, че семейството може да се грижи самостоятелно за своето дете. Подходът ни на работа е индивидуален и следва потребностите на конкретното семейство, като при необходимост то се насочва за допълнителна консултация и към други специалисти. Освен в грижата за децата, родителите получават подкрепа и в комуникацията си с институции, детски заведения, училища. Те стават част от голямото семейство на фондацията и заедно посрещаме най-големите празници /Коледа, Великден, 1-ви юни/ с тържества, на които приготвяме подаръци за децата.

Нашият екип с готовност мобилизира всичките си ресурси, за да подкрепя семействата в нужда, защото сигурната семейна среда  гарантира детското благополучие.

Отправяме апел към спортен клуб „Бегач“ да обвърже каузата на най-голямото си събитие за корпоративни участници – Postbank Business Run 2018, с каузата повече деца да живеят и растат в сигурна и развиваща семейна среда.

Инвестицията, която ще направим до края на 2018 г., за да остане едно дете заедно със своето семейство и да не попада в социална институция, възлиза на приблизително 800 лв.

 

 

С Вашата подкрепа ще успеем да достигнем до повече деца и ще им осигурим щастливо, пълноценно и пъстро детство!

 

Ако дарите Ние ще помогнем на
3200 лв. 4 деца да останат със семейството си.
4000 лв. 5 деца да останат със семейството си
4800 лв. 6 деца да останат със семейството си

 

[/mks_tab_item] [/mks_tabs]

..