Каузи 2019

През 2019 СК Бегач работи за няколко на Business Run:

Стипендии „Продължи“ е инициатива на Националната асоциация по приемна грижа. Целта ни е да подкрепим и стимулираме ученици в приемни семейства да продължат успешното си представяне в училище. В рамките на учебната година учениците получават месечна стипендия в размер на 50,00 лева.

Стипендии се отпускат на ученици, които посещават редовно училище, настанени са в приемни семейства, учещи от 7 до 11 клас, с минимален успех Много добър (4.50) и допуснати максимум 5 неизвинени отсъствия за предходната учебна година.

Броят на стипендиите „Продължи“ зависи от сумата на набрани през годината дарения. Така, ако наберем 2000 лева, ще осигурим 4 стипендии. Ако наберем 3000 лева – ще осигурим 6 стипендии.

Стипендиите се отпускат на децата в приемни семейства, които нямат шанс за социална стипендия, защото са настанени в приемна грижа, но и нямат възможност за стипендия за отличен успех, поради това, че трябва да наваксват в образователната система.

Повече за Националната асоциация за приемна грижа и за това как помага тя на децата в приемни семейства можете да видите на www.napg.eu

Фондация „Воден път” подкрепя деца със специални нужди чрез кинезитерапия  водна рехабилитация и модифицирано плуване, за да могат те да порастнат като самостоятелни възрастни и да получат шанс за пълноценен живот.

Основната цел на фондацията е да помага  деца с детска церебрална парализа, детски паралич, родова травма на плексус брахиалис, зрителни и слухови нарушения, нарушения на опорно-двигателния апарат, болест на  Пертес, синдром на Даун, хемофилия и др.

Заниманията с децата протичат в специализиран басейн чрез най-съвременни и утвърдени методи на работа.Двигателната активност и работата в група допринасят за подобряване на живота на децата и техните семейства с цел пълна интеграция  в обществото.

Събраните средства от Postbank business run ще бъдат използвани за водна рехабилитация на деца с увреждания и за оборудване.

ПРЕЗ 2019 събираме за

МЕЖДУНАРОДЕН ТУРНИР ПО АДАПТИРАНО ПЛУВАНЕ

За трета поредна година фондация Воден път набира средства за организиране на международен турнир по адаптирано плуване за деца с увреждания. Заявяват участие клубове за деца в неравностойно положение от различни държави, начело България, Гърция, Сърбия, Македония, Румъния и др.

Смелите и борбени плувци се подготвят усилено през цялата година,очаквайки международния турнир за доказване на плувните си възможности.Основната им цел и мисъл е да завоюват медали!

Имали нещо по-важно в живота от това да намериш смисъл,а именно да мечтаеш,да си поставяш цели,да се бориш и доказваш в спорта.

ЦЕЛ:ПРОВЕЖДАНЕ НА МЕЖДУНАРОДЕН ТУРНИР ПО АДАПТИРАНО ПЛУВАНЕ ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ

МЯСТО:гр.София, басейн Левски Спартак

УЧАСТНИЦИ:70 деца с двигателни и ментални нарушения, от Балканите и Европа

НЕОБХОДИМА СУМА: 5000 ЛВ.

Ако желаете да станете част от нашата инициатива и да дарите средства,ще зарадвате и подкрепите деца с увреждания,които не се спират пред трудности,доказвайки наравно с всички хора,че приемат предизвикателствата във живота.

Title partner

Main Partner

Event partners

Charity partners