Каузи 2020

През 2019 СК Бегач работи за няколко на Business Run:

През 2020 ще подкрепим заедно талантливи деца, които живеят в бедни семейства.
Ще финансираме спортни занимания и културни изяви и т.н.

Националната асоциация за приемна грижа е българска неправителствена организация, която е създадена от приемни родители от страната. Нашата организация обединява усилията на приемните родители, неправителствени организации и наши партньори за намаляването на броя на изоставените деца, както и за осигуряването на истинско детство за деца в риск от изоставяне или живот в социални домове.

В Националната асоциация по приемна грижа членуват повече от 800 приемни родители от цялата страна.

Скоро ще публикуваме пълният обхват на каузата с НАПГ през 2020.

Повече за Националната асоциация за приемна грижа и за това как помага тя на децата в приемни семейства можете да видите на www.napg.eu

Фондация „Воден път” подкрепя деца със специални нужди чрез кинезитерапия  водна рехабилитация и модифицирано плуване, за да могат те да порастнат като самостоятелни възрастни и да получат шанс за пълноценен живот.

Основната цел на фондацията е да помага  деца с детска церебрална парализа, детски паралич, родова травма на плексус брахиалис, зрителни и слухови нарушения, нарушения на опорно-двигателния апарат, болест на  Пертес, синдром на Даун, хемофилия и др.

Заниманията с децата протичат в специализиран басейн чрез най-съвременни и утвърдени методи на работа.Двигателната активност и работата в група допринасят за подобряване на живота на децата и техните семейства с цел пълна интеграция  в обществото.

Събраните средства от Postbank business run ще бъдат използвани за водна рехабилитация на деца с увреждания и за оборудване.

Title partner

Main Partner

Event partners

Charity partners