Продуктът на Алкатраз модернизира системите за контрол на физически достъп като използва лицево разпознаване. Големи и малки бизнеси избират технологията на компанията,за да се възползват от безконтактен и сигурен контрол на достъпа на своите служители и клиенти. Идентификацията на оторизираните лица е възможна благодарение на изкуствен интелект, който анализира биометрични данни.Продуктът на Алкатраз е проектиран да бъде лесен за използване и приложим към съществуващите вече системи за достъп.