Dais Software е компания за разработка на софтуер, която се фокусира върху решения за цифрови канали за банковото дело и финансите (Интернет и мобилно банкиране, плащания по сметки, интеграция на Omni-канал). Компанията е призната за лидер на местния пазар в своите специални области, като водещи банки в Централна и Източна Европа управляват eBank.net – основното решение на компанията, за да предоставят на своите милиони клиенти надеждни и богати на функции цифрови банкови услуги.