GEFCO Bulgaria

GEFCO е световен участник в индустриалната логистика и европейски лидер в автомобилната логистика. Компанията се нарежда сред десетте най-големи логистични компании в Европа и е представена в над 150 страни по света. GEFCO България е основана в края на 2011 година. От тогава до сега, компанията успя да заеме мястото си сред 10-те най-големи транспортни компании в страната.