Мисията на iCard като лидер във финтех индустрията в Европа е да направи модерните разплащания достъпни за всеки потребител, а животът – по-лесен и качествен. Екипът ни осъзнава социалната си отговорност и инвестира време, средства и усилия за устойчивото развитие на обществото. Сред нашите безвъзмездни корпоративни ангажименти са каузи, свързани със здравеопазване, култура, образование, спорт, екология и др. iCard насърчава активния начин на живот, състезателния дух и благотворителността.