Labcorp е водеща глобална компания в областта на науката и здравеопазването. Нашата мисия е да подобряваме здравето и живота на хората „Improve Health and Improve Lives“. Labcorp предоставя договорни изследователски услуги на нишови биотехнологични или глобални фармацевтични компании.
Провеждаме клинични изпитвания за пациенти и използваме науката и технологиите, за да идентифицираме, диагностицираме,управляваме и помагаме за решаването на най-критичните здравни предизвикателства в света.