LDC е водещ търговец и преработвател на селскостопански стоки, основана през 1851г.Нашите дейности обхващат цялата стойностна верига–от ферма до вилица, преминавайки през широк спектър от бизнес линии (платформи), включително зърнени и маслодайни култури, кафе,памук,сок,ориз,захар,товари,въглеродни решения и глобални пазари. Спомагаме за осигуряването на храна и облекло на около 500 милиона души всяка година, като произвеждаме, обработваме и транспортираме приблизително 80 милиона тона продукти.