Ontotext е технологична компания за извличане на смисъл от огромни количества полу-структурирани и неструктурирани данни с помощта на принципите на семантичен и текстови анализ, машинно обучение и изкуствен интелект. Създаваме индивидуални решения за множество бизнеси и институции в различни сектори – пазарна и инвестиционна информация, финанси, медии, издателства, публичен сектор, здравеопазване и фармацевтика, архиви, библиотеки, музеи и телекомуникации.