PPD е водеща глобална изследователска организация, предлагаща цялостни, интегрирани разработки на лекарства, лабораторни услуги и управление на целия им жизнен цикъл. PPD е ангажирана да внесе научна и клинична експертиза, качество и бързина във всяка програма за откриване и разработване на лекарства, за да помогне доставянето на безопасни и ефективни продукти на пазара.