https://netpeak.net


Премиер Рисърч е водеща световна организация за клинични изпитвания. С над 2500 служители по целия свят ние предоставяме ненадминат експертен опит в терапевтичната област, оперативни умения и отдаденост за изпълнение на изискванията на всеки клиент по навременен, точен и рентабилен начин.