Регистрация 

За да се регистрирате, попълнете долната форма.

Цените за участие на 1 отбор от 4 души са следните:

  • 300 лева без ДДС до 4 януари 2022
  • 350 лева без ДДС до 11 април 2022
  • 400 лева без ДДС до 10 май 
  • 450 лева без ДДС до 1 юни
  • 550 лева без ДДС от 1 юни (ако има места и не включва персонализирани номера)

Състезанието има лимит от 350 отбора. При достигането му, регистрацията затваря. Цените важат в момента на създаване на заявката за броя отбори.

Регистрация

Онлайн регистрацията е затворена. Ако имате желание да се включите, моля обадете се на +359 88 5222811 за да разберете условията.