Регистрация 

За да се регистрирате, попълнете долната форма.

Таксите за участие на 1 отбор от 4 души са следните:

  • 330 лева без ДДС до 3 януари 2023
  • 385 лева без ДДС до 10 април 2023
  • 440 лева без ДДС до 8 май 2023
  • 495 лева без ДДС до 28 май 2023
  • 605 лева без ДДС от 29 май (ако има места и не включва персонализирани номера)

Състезанието има лимит от 350 отбора. При достигането му, регистрацията затваря. Таксите важат в момента на създаване на заявката за броя отбори.

Регистрация

Онлайн регистрацията е затворена. Ако имате желание да се включите, моля обадете се на +359 88 5222811 за да разберете условията.