Регистрация 

За да се регистрирате, попълнете долната форма.

Цените на регистрация са следните:

  • Супер ранна: до 31 май – 240 лева  / отбор от 4 души (включва персонализиран номер, подаръци за участниците, застраховка и 30% дарение)
  • Ранна: до 30 юли – 300 лева / отбор 
  • Стандартна – до 31 август – 360 лева / отбор
  • Късна – до 27 септември – 420 лева / отбор
  • Ултра късна – до 11 октомври или изчерпване на местата – 480 лева / отбор, която НЕ включва персонализиран номер

Всички цени са с включен ДДС. Състезанието има лимит от 350 отбора. При достигането му, регистрацията затваря. Цените важат в момента на създаване на заявката за броя отбори; не се притеснявайте, ако вашата компания има отложено плащане.

Регистрация