TBI Info Ltd.

Ти Би Ай Инфо ООД е създадена през 2002 г. и се явява наследник на Дирекция Информационни технологии на ПОК Доверие. Ти Би Ай Инфо ООД e част от Vienna Insurance Group и е партньор на Oracle. Предметът на дейност на фирмата е разработка, внедряване и поддръжка на интегрирани софтуерни решения за управление на бизнеса.През 2013 г. фирмата разширява своите компетенции и предлагани продукти, като добавя към тях Oracle Taleo Enterprise Cloud Service – облак базирана платформа насочена изцяло към управлението на човешките ресурси. Ти Би Ай Инфо има солиден опит в изготвянето и реализирането на ИТ проекти, свързани с консултантски дейности, анализи и одити на информационни ресурси, изграждане на комуникационна инфраструктура, интеграция на софтуерни приложения, създаване и разработка на корпоративна ИТ архитектура, системи за сигурност и решения за съхраняване на данни.