Тек Експъртс е доставчик на услуги за поддръжка в областта на ИТ и разработване на софтуер. Оперира в 7 държави на 4 континента. На българския пазар присъства от 10 години и заема лидерски позиции в техническото обслужване.
Ние инвестираме в развитието на своите служители и им даваме възможност да работят със световноизвестни корпоративни клиенти. Сред ключовите ни ценности е откритата и подкрепяща работна среда, която помага бързо да се достигне професионално ниво и да се придобият нови умения.