Tide е британска компания за финансови технологии, предоставяща мобилни банкови услуги за SME. Ние позволяваме на бизнеса да създаде текуща сметка и да получи незабавен достъп до различни финансови услуги (включително автоматизирано счетоводство и интегрирано фактуриране). Създадена през 2015 г., Tide е една от първите платформи за цифрово финансиране в Обединеното кралство, която предоставя текущи сметки за бизнеса.