Основана 2021, в условия на пандемия, CleverPine предлага модели с по-висока добавена стойност в ИТ сектора – разработка на цели софтуерни продукти и изграждане на самостоятелни крос-функционални екипи. Днес екипът наброява 85 инженери и архитекти, които горят в теми като човешкия потенциал, използване на нови технологии и нестандартно мислене. Експертизата в изграждане на талант, екстремното внимание към детайла и устойчивото развитие на всеки аспект от бизнеса са основен фокус на мениджмънта.