Progress е глобална компания, която предлага продукти за разработка, пускане и управление на бизнес приложения. Цялостното продуктово предложение на компанията е създадено с цел повишаване продуктивността на технологичните екипи. Над 1700 независими софтуерни доставчици, 100 000 корпоративни клиенти и общност от 3 млн. разработчици разчитат на Progress в създаването на приложенията си.