Фирма АСМ2 ЕООД е основана през 1997г. и предлага доставка, инсталиране и сервизно обслужване на аналитична и измервателна апаратура за анализ на води, храни, почви, фармацевтични продукти и добавки, както и обучение в теоретичен и практически аспект, разработване, валидиране и внедряване на методи за анализ и др. АСМ2 ЕООД е оторизиран дистрибутор за България на Thermo Scientific, Erweka GmbH, Elga LabWater, PEAK Scientific, LabTech, Milestone Srl.