Германо-Българската индустриално-търговска камара (ГБИТК / AHK Bulgarien) е официалното представителство на германската икономика в България. Тя е част от международната мрежа на германските външнотърговски камари. Като най-голямата билатерална камара в страната тя предоставя отлична платформа за контакти, партньорства и обмен между германски и български фирми като ги подпомага при създаването и развитието на инвестиции, делови контакти и партньорства на международния пазар.