АК Магнит АД е дъщерно дружество на AQ GROUP AB (Швеция). Клиенти са ни глобални индустриални лидери като Bombardier, ABB, Alston, Siemens, Mitsubishi и др. Ние сме водещ производител на широка гама индуктивни компоненти, релета и др. продукти за електротехническата индустрия. Нашите изделия намират приложение в някои от най-големите индустрии като електроника, самолетостроене, във високоскоростните влакове, атомни електроцентрали и др.