Astea Solutions е експерт в софтуерното консултиране и разработката на персонализирани технологични решения. Компанията обединява специалисти от всички области на софтуерното инженерство. Привличат ни предизвикателните проекти, които налагат търсенето на точните решения сред многообразието от технологии.