Astea Solutions е водещ експерт в софтуерното консултиране и разработката на персонализирани технологични решения. През последните 17 години компанията се е наложила като надежден партньор за клиентите си от САЩ и е активна в разнообразни сектори, от финанси до здравеопазване и образование. А успехите идват благодарение на енергичните астейци – специалисти от всички области на софтуерното инженерство, обединени около общата цел да намират точните решения сред многообразието от технологии.