Berlin-Chemie AG е германска фармацевтична компания с дългогодишна традиция, базирана в Берлин. През 1992 год. Berlin-Chemie AG става част от италианската група Menarini. През същата година, 1992 год. в България е регистрирано и търговско представителство „Берлин-Хеми АГ“. През 2016 год. е учредено „Берлин-Хеми/А. Менарини България“ ЕООД. От 2018 год. „Берлин-Хеми/А. Менарини България“ ЕООД разширява дейността си и като местен търговец на едро на лекарствени продукти и медицински изделия.