BICA Services е българска компания, оперираща в сферата на човешките ресурси. Ние помагаме на продуктови компании в намирането на IT специалисти, като оптимизираме вътрешните им процеси по наемане. Чрез привличане на външни инвестиции и изграждане на R&D центрове, нашата цел е да идентифицираме и изградим устойчиви връзки между специалистите и бизнесите, като същевременно допринасяме за развитието на българската екосистемата.