bTV Media Group е водещ източник на информация на българския пазар с високо зрителско доверие. Медийната група привлича широка телевизионна, радио и дигитална аудитория с качествена, иновативна, интригуваща и разнообразна локална и чуждестранна продукция.