Пре-счетоводен софтуер за дигитализиране на касови бележки и фактури, с цел улесняване на счетоводния процес