Най-доброто приложение за пре-счетоводен софтуер на пазара. Включва извличане на информация от касови бележки, фактури и др., изпращането на тази информация в облачно базиран счетоводен софтуер, контрол на служебните разходи, създаване на доклади за данъчни цели, следене на фирмени приходи и разходи.