Documaster разработва продукти за електронно архивиране и дългосрочно съхранение на записи и документи.