Фесто Производство е част от немския концерн FESTO AG. В България дружеството има производствена и развойна дейност и е основен партньор на концерна в развитието на Индустрия 4.0