Вече 20 години, мисията на Green Life е да създава съвременни градски и ваканционни домове с високо качество и добавена стойност. Всеки проект на компанията хармонично се вписва в обкръжаващата го естествена природна среда, като се стреми да отговори на нуждите на съвременния начин на живот.