Иновекса е първата българска независима лаборатория за разработка на генерични лекарства