Американска фармацевтична компания занимаваща се с клинични проучвания.