LEAD Consult е динамична, ориентирана към клиента компания, специализирана в предоставянето на бизнес и ИТ консултантски услуги в енергийния и финансовия сектор, както и в разработката и аутсорсинга на софтуер. Нашите задълбочени познания в индустрията, заедно с отлични умения в управленското консултиране, технологиите и иновациите, ни позволяват да предизвикаме конвенционалното мислене и да постигнем изключителни резултати, които имат трайно въздействие върху бизнеса и компаниите по целия свят.