Louis Dreyfus Company е водещ търговец и преработвател на селскостопански стоки. Нашата дейност в разнообразна гама от бизнес линии обхваща цялата верига, от произхода до дистрибуцията на селскостопански стоки. Нашите силни ценности, богато наследство и ясна визия за безопасно и устойчиво бъдеще ни ръководят в нашата работа, за да допринесем за глобалните усилия за осигуряване на прехраната на нарастващото население