МетЛайф е световен лидер в животозастраховането с 49 000 служители, които всеки ден се грижат за сигурността на повече от 100 млн. клиенти в над 40 държави.
От навлизането си в България през 1999 г., МетЛайф непрекъснато разширява своята дейност, превръщайки се в една от най-големите животозастраховтелни компании в страната. МетЛайф предоставя на своите клиенти индивидуални предложения, отговарящи както на най-изконните, така и на най-съвременните им нужди.