Разработване на инструменти за автоматизация на частно банкиране и управление на финансови активи.