Нетера е независим глобален доставчик на телекомуникационни услуги. Компанията си партнира както с най-големите световни компании, така и с малкия и среден бизнес. Нетера предоставя международна свързаност, дейта център услуги, управлявани мрежови услуги и сигурност повече от 26 години. Компанията притежава и управлява 4 дейта центъра и собствена глобална мрежа с над 150 точки на присъствие по света.